kifozzukajovot.hu

Széchenyi 2020

GINOP 6.2.7-20-2021-00009

ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONTOK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS SZAKMAI FELKÉSZÍTÉSE AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI STRUKTÚRÁRA

A projekt megvalósítási időszaka: 2021.05.01-2022.10.31.
A projekt összköltsége: 279 999 731,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A képzési rendszerünk nem a munkaerőpiac keresletén alapul, hanem elsősorban kínálatalapú, ami hosszú távon versenyképtelenséghez vezet. A KKV-k nagy része munkaerő-problémákkal küzd, nehezen tudja betölteni az üres álláshelyeket, az új munkatársak esetén komoly hiányosságokat tapasztalnak szakmai ismereteik és kompetenciáik terén. A helyzet javítása érdekében egyre több KKV lenne hajlandó részt venni a duális képzésben.

A GINOP-6.2.7-20-2021-00009. projekt egyik kiemelt célja a szakképzési centrumok aktív vállalati kapcsolatainak fejlesztése és a KKV-k szerepvállalásának erősítése a gyakorlati képzésben. A szakképzési centrumok meglévő tanműhelyeire, infrastruktúrájára és eszközeire alapozva létre kell hozni a KKV-k együttműködésére alapozott Ágazati Képzőközpontok rendszerét.

 

A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszínek:

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.
Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola, 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
Báthory István Technikum, 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

 

A projekt tevékenységei és műszaki tartalma:

Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek: közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

A Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola tanműhelyében 2 tanterem összevonásával és az alapanyagraktárak átalakításával egy modern cukrász tanműhelyt alakítunk ki. A meglévő tankonyhákat korszerűsítjük és a kor követelményeinek megfelelően átalakítjuk. A szakács és cukrász képzés gyakorlati oktatásához üzemi konyhai és cukrászati gépeket, eszközöket szerzünk be.

A Zalaegerszegi Báthory István Technikum tanműhelyéhez a meglévő nagykonyhai berendezéseket egészítjük ki a még hiányzó berendezésekkel.

A létrejövő Ágazati Képzőközpontot működtető nonprofit kft.-t alapító vállalkozások vezetőinek, munkatársainak, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum oktatói, munkatársai számára

  • Ágazati Képzőközpontok tevékenységét támogató képzések keretében: Korszerű étterem működtetése, Modern cukrászati technológiák és termékek címmel
  • Az ágazati képzőközpontok létrehozását támogató képzések keretében: Vállalkozási, gazdálkodási és munkajogi ismeretek címmel szervezünk képzéseket.
  • A képzések gyakorlati helyszínét béreljük és a gyakorlat elvégzéséhez szükséges anyagokat biztosítjuk.

A képzések megvalósítása során együtt működünk a GINOP-6.2.6-20 Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák című kiemelt felhívás kedvezményezettjével.

A képzéshez kapcsolódik a felhívás indikátora is, amely Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő illetve a képzéseken tanúsítványt szerző szakemberek számát jelenti. A vállalásunk minkét esetben 100-100 fő.

A projekt keretében megalapítunk egy az Ágazati Képzőközpontot működtető Nonprofit Kft-t. Elkészítjük a Kft. és a Kft. által végzett tevékenységek szabályozó dokumentumait.

Az ÁKK próbaüzemeléséhez a működtető személyek betanulásához szükséges anyagokat biztosítjuk.

Az Ágazati Képzőközpont sikeres indulását biztosító marketing kampányt folytatunk
eb) projekt megvalósulását elősegítő minőségbiztosítási tevékenység;
A projektzárást követően könyvvizsgálat kérünk a tevékenységek ellenőrzésére.
Biztosítjuk a kötelezően előírt nyilvánosságot a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

ab) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek;
bb)szakmai feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek;
bc) külső és belső szakmai kommunikációs tevékenységek; bd)szakmai megvalósítók indokolt hardver és szoftver, tárgyi eszköz beszerzései; be)kommunikációs tevékenység: tájékoztatók, felkészítő rendezvények biztosítása a célcsoport és a célcsoporttal potenciálisan kapcsolatba kerülő szervezetek munkatársai számára
c) Ágazati Képzőközpontok létrehozását támogató képzések
ca) saját képzési program és módszertan kidolgozása a duális képzésbe bevont és bevonható vállalkozás vezetői, munkavállalói, valamint a szakképzési centrum dolgozói számára.
cb) képzések szervezése a támogatást igénylő által a duális képzésbe bevont és bevonható vállalkozások (bármely ágazatban) vezetői, munkavállalói számára

 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Léránt Viktória
szakmai vezető
E-mail: lerant.viktoria@zegszakkepzo.hu
 
Makovecz Attila
projektmenedzser
E-mail:  makovecz.attila@zegszakkepzo.hu
 
Ferencz József 
pénzügyi menedzser
E-mail: ferencz.jozsef@zegszakkepzo.hu